ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

به نام خدا درس 8 دو نامه(هدیه)

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "به نام خدا درس 8 دو نامه(هدیه)"— رونوشت ارائه:

1 به نام خدا درس 8 دو نامه(هدیه)
آموزگار:سرکار خانم سرانجام به نام خدا درس 8 دو نامه(هدیه)

2 امین با دقت به حرف های معلم گوش میکرد وفرهاد زیر لب غرغر میکرد(حالا دوچرخه من را می اندازی حسابت را میرسم) درس تمام شد و فرهاد برگه ای از دفترش کند و در آن نوشت فکر نمی کردم آنقدر حسود باشی و چشم دیدن دوچرخه را نداشته باشی. رضا که کنار فرهاد نشسته بود تا چشمش به برگه افتاد با تعجب گفت منظورت با امین است. فرهاد گفت به قیافه امین نگاه نکن خیلی حسود است. امروز صبح میخواست دوچرخه اش را کنار دیوار بگذارد و دوچرخه من را بر روی زمین پرت کرد.فرهاد برگه را جلوی امین انداخت. این دوچرخه مال پسر عمویت است .فرهاد ادامه داد حالا نوبت دوچرخه توست.

3 امین با غمگینی نامه ای برداشت و به فرهاد داد.
فرهاد که شب برای جمع کردن وسایلش بود نامه را خواند:به نام خدا فرهاد جان سلام.خیلی ببخشید که دوچرخه ات را انداختم دیر رسیدم به مدرسه و پایم به جک دوچرخه ات گیر کرد و افتاد.

4 اگر اسیب دیده خسارتش را میدهم .
فرهاد مات و مبهوت به متن نگاه میکرد و آهی کشید و با صدای بلندفرهاد را صدا زد

5 لا یسخر قوم من قوم.....ولا تنابزو بالاقاب
یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید. و اکاظمین اغیظ واعافین الناس (نیکو کاران کسانی هستند)که خشم خود را فرو میبرند و خطاهای یکدیگر را می بخشند. و لا تعا ونو علی الاثم والعدوان در کار های بد به یکدیگر کمک نکنید. یا ایها الذین آمنو اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض اظن اثم ای کسانی که ایمان آوردید!از بسیاری از گمان ها بپرهیزید.چرا که بعضی از گمان ها گناه است.

6 امام صادق(ع): بد ترین مردم از نزدخدا کسی است کهمردم از شر زبان در امان نیستند>

7 پایان با تشکر از سرکار خانم سرانجام ارائه دهنده علیرضا دیرباز


دانلود ppt "به نام خدا درس 8 دو نامه(هدیه)"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل