ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی"— رونوشت ارائه:

1

2 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

3 تاریخچه و رسالت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده ی پرستاری-مامایی در سال 1389 به طور فعال با سرپرستی خانم فرانک جعفری عضو هیئت علمی دانشکده ی پرستاری شروع به کار نمود. با توجه به اهمیت ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان پرستاری و مامایی این مرکز اهم فعالیت های خود را به حوزه ی پژوهشی و ایجاد مهارت پژوهش در دانشجویان اختصاص داد. رسالت این مرکز ایجاد بستری مناسب برای رشد و اعتلای پژوهش در دانشجویان بوده است. ایجاد بسترهای آموزشی، فرصت هایی جهت کسب توانایی، ایجاد انگیزه و علاقه به پژوهش در دانشجویان از عمده ترین فعالیت های این مرکز می باشد.با این اهداف میزان فعالیت های دانشجویان رشته ی پرستاری و مامایی از سال 1389 به بعد رشد چشمگیری نموده است. این کمیته در نظر دارد حوزه ی پژوهش خود را در آینده در سطح جامعه و در راستای اهداف پرستاری و مامایی جامعه نگر تعمیم دهد.

4 اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی
سرپرست مرکز: فرانک جعفری عضو هیئت علمی دانشکده ی پرستاری اعضای فعال کمیته در حال حاضر: دبیر کمیته: یزدان جوزانی فرد مسئول آموزش: شراره احمدی مسئول پژوهش: الهام رحمانی مسئول IT: نسترن کرمی مسئول روابط عمومی: فرشته قیطاسی مسئول بایگانی: منوچهر عبدی

5 گزارش عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی طی سال های 1389-1392

6 لیست اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی به تفکیک رشته و سال ورود
مامایی: پرستاری: تعداد ورودی 14 1392 10 1391 19 1390 1389 16 1388 1 1387 تعداد ورودی 13 1391 12 1390 34 1389 1388 8 1387 1 1386 1385

7 طرح های مصوب

8 ردیف عنوان پروپوزال مجریان سال
1 بررسی میزان شیوع مشکلات دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمانشاه سال 1389 ادریس عبدی فرد ومژگان خلیلی 1390 2 بررسی میزان مرگ و میر در بیماران بستری در بخش های ویژه بیمارستان طالقانی و علل مرتیط با آن در سال 1389 هیوا اعظمی و دکتر علیرضا خاتونی 3 بررسی فراوانی و علل کمردرد در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1390 مهناز احمدی و جهانگیر رضایی 4 بررسی میزان و علل مرگ ومیر در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان امام رضا (ع)شهر کرمانشاه در سال های سیمین اسدیان ودکتر علیرضا خاتونی 5 بررسی میزان مهارت و نیاز های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مورد روش های آموزش بالینی در سال 1390 معصومه اسمعیلی وندودکترعلیرضا خاتونی 6 بررسی فراوانی و علل صدور مجوزهای سقط درمانی در اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه طی سال های شاهین الیاسیان فر و دکترعلیرضا خاتونی 7 بررسی اپیدمیولوژیک موارد عقرب گزیدگی در مراجعین به بیمارستان قصرشیرین در طی سال های علیرضا عبدی و دکتر علیرضا خاتونی 8 بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با درد قاعدگی اولیه وشدت آن در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی در سال 1390 مریم عمیقی 9 بررسی میزان اختلال عملکرد لذت جنسی (عدم ارگاسم)در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی در شهر کرمانشاه در سال 1390 شهلا محبی 10 بررسی علل گرایش به مصرف مواد مخدر در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد در استان کرمانشاه در سال 1390 حسین فیضی و علی اکبر ویسی رایگان 11 بررسی فراوانی صدمات ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه در سال 1391 ادریس عبدی فرد و دکتر علیرضا خاتونی 12 بررسی مقایسه ای شیوع افسردگی در بین دانشجویان سال اول و سال آخرپرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1391 امیر آرین و فرانک جعفری 13 بررسی میزان شیوع عفونت ادراری و پیامد های آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمانشاه در سال 1390 الهام رحمانی و مژگان خلیلی 14 بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص موازین کنترل عفونت بیمارستانی در سال 1391 امیر آرین دکتر علیرضا خاتونی 15 بررسی مقایسه ای مهارت تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه با پرستاران بخش های عمومی در بیمارستان های منتخب دولتی شهر کرمانشاه در سال حمیده قادری و دکتر علیرضا خاتونی 16 بررسی میزان پوشش واکسیناسیون هپاتیت بی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا (ع)در سال 1391 17 بررسی میزان وقوع و گزارش دهی آسیب های ناشی از سوزن و اجسام نوک تیز در جراحان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1391 18 بررسی مقایسه ای میزان کفایت همودیالیز در سه روش کاتتر دائم ،فیستول و گرافت در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)سال 1390 معصومه اسمعیلی وند و دکترعلیرضا خاتونی 19 بررسی میزان شیوع و بروز عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام رضا (ع)شهرکرمانشاه در سال 1390 سیمین اسدیان و دکتر علیرضا خاتونی 20 بررسی میزان شیوع سوش های باکتریایی در نمونه گیری های ماهیانه از ابزار و سطوح بخش های ویژه بیمارستان طالقانی در طی سال های 21 بررسی میزان شیوع وابستگی به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1390 زیبا محمدی ودکتر علیرضا خاتونی 22 بررسی میزان ارتباط بین میزان تغییرات درجه حرارت مرکزی بدن وتغییرات فشار کاف لوله تراشه در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع)شهر کرمانشاه در سال 1390 اعظم شریفی و دکتر علیرضا خاتونی 23 بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با ضرورت رعایت منشور حقوق بیمار در سال 1391 امیر آرین و جهانگیر رضایی 24 بررسی سلامت روان پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1390 مهران محمدی و ثریا مهدوی 25 بررسی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1390 26 بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به بیماری نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1390 سارا پورشادان و محمد حیدری 27 بررسی میزان و علل مرگ ومیر در بیماران بستری در بیمارستان قصر شیرین از سال 28 بررسی میزان و علل مصرف غذای آماده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1391 الهام رحمانی و فرانک جعفری

9 شراره احمدی و دکتر علیرضا خاتونی 1391
عنوان مجری سال 1 بررسی ویژگی های جمعیت شناسی اقدام کنندگان به خودکشی در مراجعین به اورژانس بیمارستان شهدا شهرستان هرسین طی سال های شراره احمدی و دکتر علیرضا خاتونی 1391 2 بررسی رابطه زردی طول کشیده با عفونت ادراری در نوزادان بستری در بخش NICU بیمارستان امام رضا (ع)کرمانشاه در سال 1390 سامان حسینی و دکتر رستم جلالی 3 بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده یادگیری مهارت های بالینی از دیدگاه دانشجویان کارآموز و کارورز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال نسیم پاکیار و فرانک جعفری 4 بررسی تاثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر میزان رضایتمندی از زایمان طبیعی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال 1391 شکوفه نظری و اعظم باخته 5 بررسی سبک زندگی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سالمندی شهرکرمانشاه در سال 1391 الهام رحمانی و سهیلا آستانگی 6 بررسی ارتباط ناباروری و رضایت جنسی و رضایتمندی زناشویی سودابه حسین زاده 7 بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه پرستاران و ماما ها ی شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 1391 نادیا بهاری راد و دکتر رستم جلالی 8 بررسی وضعیت کیفیت زندگی و ارتباط آن با میزان حمایت اجتماعی از سالمندان شهر کرمانشاهدر سال 1392 نادیا بهاری راد و محمود رحمتی 9 بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روانی سالمندان شهرستان کرمانشاه در سال 1392 سارا درویشی و اعظم باخته

10 نادیا بهاری راد و ثریا مهدوی 1392
ردیف عنوان مجریان سال 1 بررسی رابطه بین دین داری با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و پرستاری مامایی کرمانشاه در سال 1392 نادیا بهاری راد و ثریا مهدوی 1392 2 بررسی وضعیت استاندارد های بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1392 امیر آرین و جهانگیر رضایی


دانلود ppt "کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل