ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

درس چهارم علوم برگى از تاريخ زمين

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "درس چهارم علوم برگى از تاريخ زمين"— رونوشت ارائه:

1 درس چهارم علوم برگى از تاريخ زمين
اراعه دهنده : عليرضا جنگجو.

2 سارا و نسرين پس از خواندن درس سنگ ها در كتاب علوم تجربى سال چهارم،مطالعه ى سنگ ها علاقه مند شدند.
انها براى اينكه اطلاعات بيشترى درباره ى سنگ ها به دست اورند،برخى روز نامه ها و كتابها را بررسى كردند.يك خبر و عكس همراه ان در روزنامه اى توجه سارا و نسرين را به خود جلب كرد:

3 باخواندن اين خبر پرسش هايى در ذهن سارا و نسرين ايجاد شد
باخواندن اين خبر پرسش هايى در ذهن سارا و نسرين ايجاد شد.انها تصميم گرفتند پرسش هايشان را در كلاس مطرح كنند. نسرين با اجازه ى معلم ،خبر را براى هم كلاسى هايش خواند.سپس بچه هاى كلاس پرسش هاى خود را بيان كردند: فسيل چيست؟ به اثار و بقاياى بر جاى مانده از جانداران قديمى و گياهان پس از گذشت سال ها ، فسيل مى گويند. بقيه ى بدن ماهى چه شده است ؟ بقيه ى بدن ماهى در اب و يا صحرا ها گم و گور شده است. چگونه فسيل ماهى از هفت ميليون سال پيش تا امروز باقى مانده است ؟ به دليل عوامل طبيعى . بقا يا ى يك ماهى در تبريز پيدا شده است؟تبريز كه دريا ندارد!

4 نكته:اگر اثر بعضى از قسمت هاى بدن جاندارى يافت شود،از روى ان مى توان به برخى از ويژگى هاى ان جاندار پى برد. زمين شنا سان. برخى از زمين شناسان در جست و جوى اثار به جا مانده از جانداران گذشته هستند . انها لايه هاى رسوبى را مطالعه مى كنند تا به محل اين اثار پى ببرند. سپس اين لايه ها را با استفاده از ابزار مناسب مى كنند و خاك انها را با دقت بر مى دارند تا اثار جانداران را از ميان لإيه هاى رسوبى ، سالم خارج كنند.

5 نكته:دانشمندان معتقدند كه وقتى جاندارى مى ميرد،قسمت هاى نرم بدن ان با گذشت زمان از بين مى رود اما قسمت هاى سخت،ماننداستخوان ، دندان و صدف ، در بين گل و لاى باقى مى ماند . رمز گشايى. جانوران براى به دست اوردن غذا،فرار از دشمن و ... حركت مى كنند. ردپاى انها رو زمين هاى نرم و گل و لايى كه از ان عبور مى كنند،باقى مى ماند.

6 نكته:دانشمندان با مطالعه ى فسيل ها درباره ى جانوران و گياهان قديمى،محل زندگى انها،نوع غذايشان و ... اطلاعاتى به دست مى اورند.همچنين،از تغييرات اب و هوا،شكل و وضع خشكيها و دريا هاى زمين در گذشته اگاه مى شوند.

7 پايان. با تشكر از شما بينندگان عزيز.
پايان با تشكر از شما بينندگان عزيز.


دانلود ppt "درس چهارم علوم برگى از تاريخ زمين"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل