ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

روانشناسي چاقي.

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "روانشناسي چاقي."— رونوشت ارائه:

1 روانشناسي چاقي

2 جورج برنارد شاو، نويسنده معروف، مي‌گويد: «هيچ عشقي صادقانه‌ تر ازعشق به غذا نيست!»

3 آنچه گذشت...

4 علامتهاي سائق ب) نياز فيزيولوژ‍‍يايي
يادگيري اميال اگاهانه گيرايي رفتاري انگيزش تشويقي الف) محرك خارجي لذت هوشيارانه علامتهاي سائق ب) نياز فيزيولوژ‍‍يايي توتس1986

5 راه هايي تعبیه شده براي انتخاب غذاهاي مورد نيازدر مغز
راه هايي تعبیه شده براي انتخاب غذاهاي مورد نيازدر مغز االف)ترجيح فطري مزه ها ب)مكانيسم هاي يادگيري در ترجيح غذا ها ج)بيزاري از برخي غذاها

6 نظريه هال بيمارهاي همراه چاقي رواندرماني چاقي
موضوعات اين جلسه: نظريه هال بيمارهاي همراه چاقي رواندرماني چاقي

7 كلارك لئونارد هال (Clark Leonard Hull 1884-1925
نظریه یادگیری نظریه یادگیری

8 نظریه هال پویایی شدت محرک - E = H D V K [ I O (I ) ] S R S R R S R S R

9 سایقD= نیرومندی عادتsHR= بازداری واکنشیIR= بازداری شرطی=SIR
SHR D=توان واکنش =sER بازداری واکنشیIR= بازداری شرطی=SIR SHR D –(IR+ SIR)=توان واکنش موثرSER= اثر نوسانSOR= میزانی که SER باید از آن فراتر برود تا یک پاسخ یاد گرفته شده بتواندظاهر گردد=آستانه واکنشSLR=

10 زمان واکنش درنگ یا تاخیر پاسخ نهفتگیStR=
SER –SOR=[ SHR D –(IR+SIR)]= توان واکنش موثر لحظه ایSER= میزانی که SER باید از آن فراتر برود تا یک پاسخ یاد گرفته شده بتواندظاهر گردد=آستانه واکنشSLR= زمان واکنش درنگ یا تاخیر پاسخ نهفتگیStR= احتمال پاسخP= تعداد کوشش های تقویت نشده پیش از خاموشیn= دامنه پاسخA= دامنه پاسخA=

11 rG – sG rG – sG rG – sG rG – sG S S S S R1 R3 RG R2 ساعت 12 ظهر
منظره در اتاق ديدن ناهار خوردن ديدن غذا D D D D S ترك كردن صندلي S S S درصف غذا ايستادن 4 1 2 از در بيرون رفتن 3 R1 R3 RG R2 خوردن rG – sG rG – sG rG – sG rG – sG ترشح بزاق انديشه غذا ترشح بزاق انديشه غذا ترشح بزاق انديشه غذا ترشح بزاق انديشه غذا مثالي از زنجيره سازي در انسان مثالي از زنجيره سازي در انسان

12 نظريه يادگيري دو عاملي ماورر
(O.Hobart Mowrer هوبارت ماورر(

13 مرحله اول:شرطي سازي كلاسيك
: علامت آموزي محرك هاي خنثي ازراه تداعي با محرك هاي غيرشرطي بصورت علامت خطر در مي آيند و ايجاد ترس ميكنند.

14 مرحله دوم:راه حل آموزي فعاليت هايي كه به محرك هاي آزارنده يا به هيجان هاي منفي مثل عصبانيت پايان ميدهد.

15 طبق اين نظريه : خوردن يك پاسخ اجتنابي در مقابل درد شرطي ، عصبيت شرطي،غم شرطي و اضطراب شرطي است.

16 الف) زمان رويداد ترسA= رهاييB= CS: شوك=افزايش سايق US: ب) CS: اميدC=
ياسD= خوردن =كاهش سائق US: خوردن =كاهش سائق

17 بیماری های همراه با چاقی

18 65% افسردگی 34%جمعیت هراسی 26%وسواسی –جبری کاپلان –سادوک2009
65% افسردگی 34%جمعیت هراسی 26%وسواسی –جبری کاپلان –سادوک2009

19 افسردگی خفیف و شدید اختلالات اضطرابی مانند حملات اضطرابی (موسوم به حمله پانیک) و فوبیا، اختلالات خلقی مانند مانیا و نیز اختلالات شخصیتی مانند شخصیت وسواسی ـ اجباری و پارانوئید، در این افراد شایع‌تر است (نشریه طب روان‌تنی دانشگاه کانکتیکات امریکا شماره آوریل)

20 افسردگی و چاقی بهداشت زنان- شماره5 -فروردین 1388
در نتایجی که محققان انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی ایران به آن دست یافته اند شیوع افسردگی در افراد چاق حدود 3 برابرافرادی ا ست که حتی اضافه وزن مختصر دارند.

21 اختلال بدریخت انگاری بدن
علایم :اجتناب از اینه و یا نگاه کردن بیش از حد در آینه کوشش برای پنهان نگه داشتن نقص فرضی با آرایش و لباس. تقریبا همه بیماران از رویارویی اجتماعی و شغلی دوری می جویند. برخی افراد چاق احساس می کنند که بدنشان مضحک و نفرت انگیز است و دیگران آنها را با خصومت و تحقیر می نگرند. این احساسات ارتباط نزدیکی با کمرویی و اختلال کارکرد اجتماعی دارد

22 تحقيقات نشان مي‌دهد: ميل به خودكشي در دختران نوجواني كه واقعا چاق هستند بسيار كمتر از دختراني است كه خود را چاق تصور مي‌كنند.

23 وسواس مقايسه نقش تبييني كمال گرايي در ويژگي هاي وسواسي جبري ونگرش های
خوردن مرضي (فصلنامه روانشناسی بالینی ،سال پنجم،شماره 1(پیاپی17)

24 روش: شركت كننده ها به پرسشنامه هاي بازنگري شده وسواسي جبري، نگرش هاي اختلال خوردن و كمال گرايي پاسخ دادند.

25 :يافته ها نقش تبييني كمال گرايي در ويژگي هاي وسواسي جبري بيشتر از نگرش هاي خوردن مرضي است.

26 :نتيجه گيري نقش بيشتر كمال گرايي در پيش بيني علائم وسواسي- جبري همسو با الگوي پديدارشناسي آن مي باشد.

27 روان درمانی چاقی

28 کمک به مراجع به منظور افزایش انگیزه در جهت: کاهش وزن،حفظ وزن
الف)مصاحبه‌ی انگیزشی کمک به مراجع به منظور افزایش انگیزه در جهت: کاهش وزن،حفظ وزن

29 تأثير مصاحبه انگيزشي بر كاهش وزن افراد چاق يا داراي اضافه وزن
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران 45- سال پنجم، شماره 2، تابستان 1389 ، صفحات 52

30 مواد و روش ها: افراد از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايش ( 20 نفر ) و شاهد ( 20 نفر ) تقسيم شدند . مداخله شامل پنج جلسه مصاحبه انگيزشي گروهي، به همراه برنامه كنترل وزن به گ روه آزمايش ارائه شد

31 نتيجه گيري: افزودن مصاحبه انگيزشي به برنامه هاي كنترل وزن معمول مي تواند به كاهش وزن و نمايه توده بدن در افراد چاق يا داراي اضافه وزن منجر شود.

32 مجله اصول بهداشت رواني /سال13-تابستان1390
مقايسه ي ساختار انگيزشي و سبكهاي خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقي و داراي وزن طبيعي مجله اصول بهداشت رواني /سال13-تابستان1390

33 روش: براساس نمايه توده بدني ،60نفر خانم مبتلا يه اضافه وزن و 60نفر داري وزن در محدوده طبيعي به روش نمونه گيري در دسترس داوطلبانه .شركت كردند

34 :نتيجه گيري افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقي، ساختار انگيزشي غير انطباقي تر و سبك خوردن متفاوتي نسبت به افراد با وزن طبيعي داشتند. همچنين، افراد مبتلابه اضافه وزن با شكستهاي مكرر، ساختار انگيزشي غير انطباقي تري .نسبت به افراد موفق داشتند .

35 ب)مداخلات رفتاری شناسایی نشانه های مربوط به خوردن
اموزش ایجاد الگو تغذیه ای جدید درمان های شرطی سازی عاملی گروه درمانی

36 شناسایی و چالش با افکار منفی مانع پیشرفت برنامه‌ی کاهش وزن
ج)مداخلات شناختی شناسایی و چالش با افکار منفی مانع پیشرفت برنامه‌ی کاهش وزن

37 د)آموزش روانی آموزش و دادن اطلاعات درباره چاقي و عوامل مؤثر بر آن
نقطه تنظيم و تطابق سوخت و سازي روش‌هاي درمان چاقي رژيم گرفتن افزایش پذيرش خود ،تصوير بدني و عزت نفس روش‌هاي كاهش استرس و فعاليت‌هاي جايگزين.


دانلود ppt "روانشناسي چاقي."

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل