ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ونگرش صليبيان به مسلمانان طي اين جنگ ها موضوع : جنگ هاي صليبي ونگرش صليبيان به مسلمانان طي اين جنگ ها.

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "ونگرش صليبيان به مسلمانان طي اين جنگ ها موضوع : جنگ هاي صليبي ونگرش صليبيان به مسلمانان طي اين جنگ ها."— رونوشت ارائه:

1

2

3 ونگرش صليبيان به مسلمانان طي اين جنگ ها
موضوع : جنگ هاي صليبي ونگرش صليبيان به مسلمانان طي اين جنگ ها

4 مركز تربيت معلم شهيد بهشتي
گردآورنده : مهين محرر دانشجوي كارشناسي مطالعات اجتماعي استاد راهنما : جناب آقاي دكتر سيد حسين مجبتوي مركز تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد – بهار 1390

5 جنگ هاي صليبي: در سال 1095 ميلادي پاپ اورين دوم همه مسيحيان اروپايي را مجبور كرد تا عليه تركان مسلمان قيام كنند و شهر اورشليم (بيت المقدس فعلي) واقع در فلسطين را اشغال كنند. در همان سال، سپاه بزرگي مهيا و رهسپار نخستين جنگ صليبي گرديد. تعداد زيادي از جنگجويان صليبي در طول سفر خطرناك از اروپا تا خاورميانه جان خود را از دست دادند،آنها كه زنده ماندند در سال 1099 ميلادي بيت المقدس را تسخير كردند. در بين سال هاي 1099تا 1250 ميلادي، شش جنگ صليبي ديگر رخ داد ولي در هيچ يك از آنها صليبيان موفقيتي به دست نياوردند.

6 سفر به بيت المقدس نخستين گروه از جنگجويان صليبي از راه خشكي به فلسطين سفر كردندو آنها از مجارستان عبور كرده و مستقيم از ميان قسطنطنيه گذشتند و بعد به ارض مقدس(سرزمين فلسطين) پا گذاشتند. كشتيهاي آنها استحكام لازم را نداشت و قادر به سفر دريايي نبودند. اما بعدا جنگجويان صليبي از راه دريا و از طريق مديترانه به بيت المقدس سفر كردند.

7 جنگ هاي صليبي از سال 1095 تا 1291 ميلادي ادمه يافت
جنگ هاي صليبي از سال 1095 تا ميلادي ادمه يافت. از اين رو ، به مدت بيش از 150 سال مبارزه و كشمكش ميان جهان اسلام و مسيحيت برقرار گرديد. در طي اين جنگ ها،دوران هاي استراحت نيز به وجود مي آمد، اما اغلب، حالت تخاصم و جنگ حاكم بود. علل گوناگون مذهبي،اقتصادي،سياسي،اجتماعي و را مي توان زمينه ساز وقوع اين جنگ ها دانست، مانند آزاد سازي كليساي قيامت كه الحاكم با لله، خليفه فاطمي،آن را ويران كرد و سپس با هزينه مسلمانان تعمير شد.در طي اين سالها هشت جنگ صليبي اتفاق افتاد.

8 در نخستين جنگ صليبي( م) كه صليبي ها با امير سلاجقه روم(قليچ ارسلان) در آسياي صغير رو به رو شدند، مسيحيان اورشليم(بيت المقدس) را از دست فاطميان خارج ساختند. دومين جنگ صليبي( م) با فتح مجدد (( رها)) به دست نورالدين زنگي آغاز شد. در سومين جنگ صليبي( م) صلاح الدين ايوبي شهر(( عكا)) را آزاد كرد اما بيت المقدس در دست صليبيان باقي ماند. چهارمين جنگ صليبي( م) به علت اختلاف ميان كليساي شرقي و غربي و حمله صليبي ها آغاز شد.

9 پنجمين جنگ صليبي با اعلان جنگ از سوي پاپ اورانوس سوم آغاز شد
پنجمين جنگ صليبي با اعلان جنگ از سوي پاپ اورانوس سوم آغاز شد. ششمين جنگ صليبي،بيت المقدس توسط ايوب،مشهور به سن لويي (لوئي مقدس) ئيا ملك صالح ايوبي به دست مسلمانان افتاد. در هفتمين جنگ صليب،لوئي نهم پادشاه فرانسه براي فتح بيت المقدس عازم شد.

10 وضعيت جهان اسلام در استانه جنگ هاي صليبي
در آستانه جنگ هاي صليبي و همزمان با قرن پنجم هجري، سرزمين هاي شام، عراق و ايران كانون اختلافات فرقه اي و مذهبي بود: اختلاف ميان حنفي ها و شافعي ها، اشعري ها و معتزلي ها،و نيز شافعي ها و رافضي ها گسترش يافت، با افول پايگه معتزلي ها در قرن پنجم هجري، اشعري ها كه اطاعت از پيشواي فاجر يا عادل را واجب مي دانستند، قدرت گرفتند.

11 نگرش مسيحيان به مسلمانان طي جنگ هاي صليبي
نويسندگان مسيحي سده هاي هشتم تا سيزدهم ميلادي، تصويري مخدوش از اسلام ارائه كرده اند. از نظر انها، اسلام ،مذهبي غير صادق متمايل به بت پرستي و نوعي بدعت مسيحي محسوب مي شد.آنان نه تنها نبوت پامبر اسلام را نكار كرده و او را ضد مسيح دانسته اند، بلكه ضعف هاي اخلاقي زيادي براي دين اسلام و پيامبرش بر شمرده اند، از جمله آنكه پيامبر اسلام (( صلي الله عليه و آله)) مطالب درستي از عهد عتيق و عهد جديد را در قرآن آورده، اما پاره اي از بدعت ها، نظير برخي ويژگي هاي آيين مانويت و نيز مطالبي از خود را بدان افزوده است. گمان مي رود ايجاد اين تصوير مخدوش از اسلام، عمدتا واكنش مسيحيان در برابر برتري فرهنگي مسلمانان ، به ويژه در اندلس بوده باشد. در آن دوران، مسيحيان تصور مي كردند كه نسبت به مسلمانان نه تنها از جنبه مذهبي،بلكه از نظر اخلاقي نيز برترند،در چشم مسيحيان حاضر در جنگ هاي صليبي،مسلمانان جنگ جويان خشني به نظر مي آمدن،از اين رو تمسخر و ذكر نقاط ضعف مسلمانان و اسلام در قالب ترسيم و تحريف دين اسلام مطرح شد.

12 نظريات ويليام صوري به اسلام و مسلمانان در طي جنگ هاي صليبي
ذكر پيامبر اسلام و نحوه گسترش اسلام: بنابر آنچه از تاريخ هاي قديم بر مي آيد، باورها و انديشه هاي حضرت محمد((صلي الله عليه و آله)) در دوره امپراتوري هراكليوس جاي پاي محكمي در شرق پيدا كرد. حضرت محمد((صلي الله عليه و آله)) اعلام نمود كه پيامبري است مبعوث از جانب خدا و بر شرق، خاصه شبه جزيره عربستان استيلا يافت و بذري كه كاشته بود توسط جانشينانش به زور شمشير و سخت گيري و نه از طريق وعظ و ارشاد براي اجبار مردم به گردن نهادن به باورهاي پيامبر((صلي الله عليه و آله)) منتشر شد.

13 رفتار عمر در قدس عمر در مدت اقامت خود در اين شهر، درباره احوال ساكنان آن بررسي هاي دقيقي انجام داد..... وي در خصوص كليساي قيامت دستور تجديد بنا داد و براي اين امر پول كافي اختصاص داد و صنعت گران و كارگران و ديگر ملزومات،نظيرچوب و سنگ مرمر را آماده كرد،به گونه اي كه ساختمان بنا در مدت كوتاهي به پايان رسيد. سپس زمين هاي با ارزشي را به اين كليسا اختصاص داد كه عوايد آنها براي برآوردن نيازها و ملزومات كليسا و تعمير و تعويض وسايل آن، نظير مشعل ها و... به كار مي رفت.

14 استفاده مسلمانان از ساحران در جنگ
او در ادامه بحث محاصره قدس مي نويسد: حادثه اي كه از ذكر آن نمي توان گذشت اين است كه در بين اسباب جنگي كه مسيحيان در خارج از ديوارهاي شهر قرار داده بودند، وسيله اي بود كه صخره هاي بزرگ را به داخل شهر پرتاب مي كرد و خرابي و كشتار فجيعي به وجود مي آورد. وقتي كه كفار(مسلمين) متوجه شدند كه به هيچ وجه نمي توانند با اين وسيله مقابله كنند، دو جادوگر استخدام كردند تا با وردهاي خود آن را به يك وسيله ضعيف تبديل كنند، وقتي كه اين جادوگران روي ديوار مشغول خواندن اوراد خود بودند، سنگي از همين وسيله به آنها برخورد و هر دو به همراه سه جوان،كه دستيارشان بودند، از بالا افتادند.

15 ره آوردهاي جنگ هاي صليبي براي اروپاييان از نبرد با مسلمانان:
لوت (عود) واليه هايي كه از جنگ هاي صليبي در خاورميانه باز مي گشتند، ره آوردهاي فراواني را از سرزمين هاي عربي با خود به اروپا آوردند كه يكي از اين ره آوردها ساز عود مي باشد. موسيقي نواخته شده با ساز عود، در دربار پادشاهان قرون وسطي محبوبيت خاصي به دست آورد. صليبيان همچنين روي زندگي ثروتمندان قرون وسطي اثر گذاشتند، در گرماي سرزمين مقدس، صليبيان لباسهاي سبك تر و گشادتر پوشيدند و دمپايي به پا كردند، در اب و هواي داغ خاورميانه سربازان مجبور بودند بيشتر خود را بشويند، كه اين كار با استفاده از صابونها و عودهاي محلي صورت مي گرفت، هنگامي كه آنها به خانه هاي خودشان در اروپا بازگشتند، عادت حمام كردن را ادامه دادند. آرايش موهاي اروپايي هم از ارايش موهاي مسلمانان تاثير گرفت. اولين گروه صليبيان موهاي خود را كوتاه نگه مي داشتند تا كلاه خودهاي خود را به راحتي بر سر بگذارند. صليبيان بعدها به پيروي از شرقيان موي خود را بلند مي كردند و مجعد مي ساختند و آنرا با حنا رنگ مي كردند.

16 پارچه هاي بسيار زيبا پارچه هاي زيباي بافته در سرزمين هاي اسلامي، در اروپاي قرون وسطي با استقبال عمومي روبه رو شد. پارچه هاي نخي نرم، مثل چيت و موصلي و تور بافته شده در غزه را ، خانمهاي اروپپايي به عنوان روبند از كلاههاي زيبايشان مي آويختند. حرير گلدار و خوشرنگ دمشقي ، از پارچه هاي پر طرفدار ديگري بود كه صليبيان از خاورميانه به ارمغان مي بردند. مسلمانان فرشها و قاليچه هاي رنگي مي بافتند كه صليبيان با خود به كشورشان مي بردند

17 قاليچه هاي ايراني بعد از جنگ هاي صليبي، فرشها و قاليچه هاي ايراني كف اتاقها ، ورودي مبلهاي خانه هاي قرون وسطي را پوشاند، پيش ازآن براي پوشش كف اتاقها از بوريا استفاده مي شد.

18 آلات موسيقي بعد از جنگ هاي صليبي،ترويدورها (نغمه سرايان دربار از پادشاهان قرون وسطي)، آوازهاي خود را با نواي ساز عودIute همراه ساختند، اين ساز داراي پنج رشته سيم بود و از سرزمين هاي اسلامي به اروپا برده شد.

19 عينك صنعت گران مسلمان اطلاعاتي را كه درباره اعضاي بدن انسان داشتند ، با تخصص شيشه سازان تركيب كردند و انواع عدسي هاي طبي را براي عينك ساختند، طبيبان از اين تخصص براي ساخت عدسي استفاده كردند و در اوايل قرن چهاردهم ، عينك هاي مطالعه با عدسي هاي محدب در يك كارخانه در ونيز ساخته شد.

20 نتيجه: جنگ هاي صليبي هيچ نتيجه مادي براي صليبي ها به بار نياورد، مدتي بيت المقدس به دست آنان افتاد، اما به زودي مسلمانان آنان را به عقب رانده و بر بيت المقدس چيره شدند، تنها نتيجه مهم اين جنگ ها به ارمغان آوردن مرگ و بينوايي براي مسلمانان و مسيحيان به خصوص سكنه اسياي صغير و فلسطين بود. در طي اين دوران، كلمه مسيحي در مقابل همه غير مسيحيان قرار گرفت و آزاد سازي سرزمين مقدس،فكر مشترك مسيحيان اروپا شد.

21 منابع و ماخذ: الصوري، ويليام، تاريخ الحروب الصليبيه، ترجمه سهيل زكار، بيروت ، دارالفكر،1990م-1410ق دورانت، ويل، تاريخ تمدن عصر ايمان، بخش دوم، ترجمه ابوالقاسم طاهري، تهران آموزش انقلاب اسلامي، 1367ش

22 پايدار باشيد و سربلند


دانلود ppt "ونگرش صليبيان به مسلمانان طي اين جنگ ها موضوع : جنگ هاي صليبي ونگرش صليبيان به مسلمانان طي اين جنگ ها."

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل